(1)
., M. M.; Sakti, D. P. B.; Athar, H. S. CUSTOMER EXPERIENCE SEBAGAI MEDIASI PENGARUH MULTI HALAL FRIENDLY-HOTEL ATRIBUTES TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN GRAND MADANI HOTEL MATARAM. JMM UNRAM 2020, 9, 27-42.