[1]
M. M. ., D. P. B. Sakti, and H. S. Athar, “CUSTOMER EXPERIENCE SEBAGAI MEDIASI PENGARUH MULTI HALAL FRIENDLY-HOTEL ATRIBUTES TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN GRAND MADANI HOTEL MATARAM”, JMM UNRAM, vol. 9, no. 4a, pp. 27–42, Dec. 2020.